Look with us, not at us.

M2M means from Migrant to Migrant.
M2M is a meeting point for migrants.
Like a camp fire.
Every migrant has a story, a message.Every migrant is a messenger between there and here
and here and there..
Every migrant is a medium.M2M invites you to move and be moved.
To imagine you are somewhere else.
To realize that you can be someone else.
To accept the fact that identity is an illusion.
That metamorphosis, the permanent migration of identities,
is the way of life in the age of vanishing substance.

All humans are migrants , whether they like it or not.
And all migrants are humans, whether you like it or not.
And we are not banana’s.
You don’t make business with humans.
You don’t mix trade with treatment.
You don’t put migrants in jail, just because they don’t fit in your system.

Migration is the medium of the future.

M2M betekent van migrant tot migrant.
M2M is een ontmoetingsplaats.
Als een kampvuur.
Elke migrant heeft een verhaal.
Elke migrant is een boodschapper.
Elke migrant is een medium, tussen daar en hieren hier en daar.
Elke migrant is een medium.M2M nodigt je uit jezelf te verplaatsen.
Je te verbeelden dat je ergens anders bent.
Te beseffen dat je iemand anders kunt zijn.
Te aanvaarden dat identiteit een illusie is.
Dat metamorfose, de voortdurende verandering van identiteiten, de manier van leven is in tijden van verdwijnende substantie.

Alle mensen zijn migranten, of ze het nu leuk vinden of niet.
En alle migranten zijn mensen, of je het nu leuk vind of niet.
En we zijn geen bananen.
Je drijft geen handel met mensen.
Handel verwar je niet met behandeling.
Je zet geen mensen in de gevangenis alleen omdat ze niet in je systeem
passen.

Migratie is het medium van de toekomst.

bajesboot demo

Contact us: m2m[at]streamtime.org

Audiostream: http://m2m.streamtime.org:8000/radioM2M.mp3

Live: Friday evenings from 7 – 10 pm

Elke vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur is er open inloop in de radiostudio in Amsterdam. Kom langs en schuif aan. Er is muziek en alles wat je zegt kan voor en tegen je gebruikt worden. Let op: bij M2M Radio  kunnen onverstaanbare talen worden gesproken!

U bent van harte welkom.

header-m2m

Voor meer informatie in het Nederlands over de campagnes van M2M kunt u kijken op: http://www.vertrokkengezichten.net

M2M Radio is ontstaan in 2007 als ondrdeel van het programma gast≠vrij’ . Dat was een samenwerkingsproject van Het Blauwe Huis met de European Cultural Foundation.

The M2M studio crew in Decemer 2008. From left to right: Sakho, Jennifer, Jo, Pooja, Muppet en Tati.

m2m_sebas