Bluf! revenge: Open Publishing

A good example of how a man can transform himself, is that of the Dutch activist-turned parlementarist . He wants to change the world and save the climate. But in this process, he underestimated the weight of his own radical past, from which he now chooses to distance himself. He has even called for other activists from the 80s to confess their radical deeds as well. This is an insider story about the village called Holland, and what it looked like back in the 80s.

Those of you who (try to) read Dutch: here is the book for you!
You can print a few pages and see if you like it. Here a review by Jo van der Spek for NOVA TV.

And here is the Dutch introduction of this operation of radical openness by Bluf’s revenge.

Publicatie van een Klimaatactivist in de politiek nu ook op internet

Amsterdam 20 augustus 2008

Aan alle uitgebiechte vaders en moeders.

Waarom hebben wij het boek van Wijnand Duyvendak op internet gezet?

We vinden het best wel een goed boek. Een echte Wijnand, soms zoals we hem kennen van vroeger. Maar ook wel een beetje saaier. Geen plaatjes en weinig te lachen.
Wijnand Duyvendak wil een breed maatschappelijk debat, want hij wil aktie tegen klimaatverandering. “Er is lang genoeg voortgemodderd. We hebben haast. Het is tijd voor de doorbraak. Wie doet er mee?”

Wij wel hoor.

Bij zijn aftocht als kamerlid deed Wijnand een oproep aan oud-aktievoerders uit de jaren 80 om zich, net als hij, te verantwoorden.
Wij, de Wraak van Bluf!, willen hem niet in de weg staan. Vandaar dat wij hier verantwoorden waarom we zijn boek op internet hebben gezet.

• ter bevordering van het brede debat, ook voor mensen die EU14,95, niet kunnen of willen betalen.
• om de snelheid te dienen, waarmee de tekst beschikbaar komt en het debat zijn loop kan nemen. Haast is haast.
• omdat het klimaatvriendelijk is. Je hoeft alleen maar uit te printen wat je van belang vindt.

Dit is het signaal dat wij als consument willen geven.

Maar mag dat wel? Ja, dat mag volgens de wet van Kees Schuyt, die zegt dat burgerlijke ongehoorzaamheid onder andere betekent dat je openlijk voor je daden uitkomt, vooral als je de wet daarbij overtreedt. Wij hebben daar geen moeite mee. Kom maar op.

Wij zijn burgers die in actie komen.

Het zou toch een beetje raar zijn als Wijnand bezwaar zou maken tegen publicatie van zijn tekst op internet, als je met je schrijfsels een breed en open debat teweeg wil brengen? Radicale openbaarheid, waar Wijnand zo goed in was als aktivist, maar als parlementarist door in de problemen is gekomen, is voor ons als moderne media-activisten, een groot goed. Vandaar.

Dit is een maatschappelijke actie.

Ter afronding van deze verantwoording willen wij belijden dat wij graag te biecht gaan, maar niet per se bij Wijnand of andere bovengrondse media. We zien met lede ogen aan hoe de media op de man spelen. Net zoals Wijnand bekruipt veel activisten van toen het gevoel dat hun ziel te grabbel wordt gegooid op de snijtafel van de media, waar het botte mes regeert.

Laat deze Wraak van Bluf! een troost zijn.

Met dank aan Wijnand voor het ordentelijk afleveren van de copy wensen wij u net zulke rode oortjes als wij, bij het lezen van deze onthullende bijdrage aan de mythevorming van de jaren 80. En aan het klimaat natuurlijk.

De Wraak van

Inlichtingen bij m2m[at]m2m.streamtime.org