Contact M2M

Contact with M2M, Foundation Migrant to Migrant

General Director Jo van der Spek
Artistic Director Cheikh “Papa” Sakho

M2M Foundation
“promoting free communication of migrants”

“Look with us, not at us”

Van Ostadestraat 49
1072 SN Amsterdam
The Netherlands

Open on Tuesday from 2 till 5 p.m. and by appointment.

T: +31651069318 (KPN) or 0686263381 (Lyca)
E: m2m{*}streamtime.org
W: http://m2m.streamtime.org

New Initiative: Schipholbrand, Schiphol Fire since october 2016 http;//schipholbrand.net

New Initiative:  WE ARE HERE since July 7 2012: http://wijzijnhier.org

Archive of S T R E A M T I M E, with Iraqi bloggers  http://streamtime.org

Triodos Bank account:

NL53TRIO0338573607 to St. Migrant to Migrant

M2M heeft ANBI-status aangevraagd, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. ANIBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling.

Board:

Chair: Ikram Chiddi
Secretary:  Dr. Geert W. LovinkJaarstukken 2016 d.d. 7 juni 2016
Treasurer: Tamara L. van den Berg

Chamber of Commerce Amsterdam:  34341613

RSIN/fiscaal nr. 8208.22.127

Beleidsplan 2017

M2M organiseert dit jaar voor de elfde keer de herdenking van de Schipholbrand op zaterdag 28 oktober.

M2M bouwt voort aan de uitbreiding van het monument van de Schipholbrand in de vorm van een transmediale documentaire.

M2M zet haar activiteiten ter ondersteuning van de communicatie van de groep We Are Here voort.

M2M organiseerde het event Halte Notweg, als reflectie op de bewgingen van We Are Here. In vervolg hierop werken we aan een tentoonstelling.

M2M biedt voorlichting en informatie aan studenten en academici over M2M, de Schipholbrand, we Are Here en migratie in het algemeen.

M2M onderzoekt de nieuwe aanpak van de integratie van vluchtelingen.

M2M verkent de mogelijkheden om een project op te zetten in de omgeving van AZC Amsterdam, of van andere tijdelijke opvanglocaties, om de inbedding in de samenleving te versterken volgens de visie van M2M.

M2M biedt media-adviezen aan partners en passanten uit diverse landen, waaronder Marokko, Syrië, Irak, Senegal en Guinee-Bissau.

Verslag activiteiten in 2016

De viering van de vierde verjaardag van We Are Here.

De organisatie van een algemene vergadering voor leden en supporters van We Are Here.

Diverse activiteiten ter ondersteuning van de communicatie van We Are Here, de Schiphol People en andere vluchtelingen: ter beschikking stellen van vergaderruimte communicatiemiddelen, coaching en adviezen, buddy work en beheer van sociale media.

De tiende herdenking van de Schipholbrand.

Het voorlichten van studenten en academici over M2M, de Schipholbrand, we Are Here en migratie in het algemeen.

Media-adviezen aan partners en passanten uit diverse landen, waaronder Marokko, Syrie, Senegal en Irak.

Beloningsbeleid 

Bestuur en medewerkers van M2M zijn allen onbezoldigd. Op projectbasis kunnen vrijwilligersvergoedingen en honoraria worden uitgekeerd.

Financiële verantwoording:

Jaarstukken 2016 d.d. 7 juni 2016m2mlogo